Peru

Peru

På lägret sommaren 2009 samlade vi in pengar till ett projekt i Cusco, Peru. Projektet heter Yanapanakusun och grundades 1994 av Josefina Condori.

Yanapanakusun arbetar med flickor som är pigor och som ofta arbetar under slavlika förhållanden. Många av de hundratusentals pigorna utsätts för övergrepp i de hem där de arbetar. Josefina, som själv varit piga, har sedan tonåren kämpat för hushållsarbetande flickors rättigheter. Yanapanakusun driver ett hem för utsatta flickor och ett center för hushållsarbetare.


Josefina och Yanapanakusun håller utbildningar och bedriver förebyggande arbete i 30 stycken andinska byar runt Cusco. De sänder fem radioprogram, driver ett hotell, en bondgård och en skola för arbetande flickor och pojkar. 500 flickor har bott i hemmet och tiotusental har fått stöd och hjälp i den öppna verksamheten. Josefina ger flickorna mat, kläder, skor, sjukvård, ett hem, möjlighet att gå till skolan, trygghet och kärlek. Men framförallt arbetar hon för att alla barnarbetare ska känna till sina rättigheter och att de ska få kunskap att kunna kräva dessa rättigheter.


År 2008 belönades Josefina Condori med WCPRC (World Children`s Prize).

Pengarna som samlades in på Norrlandalägret användes till att köpa in böcker och att starta ett bibliotek på centret.