Koprojektet

Koprojektet

Koprojektet startades av några av lägrets ledare. Under några månader arbetade de som volontärer i östra Indien, på ett landsbygdsutvecklingsprojekt - Teodori Rural Development Project (TRDP). Strandbanken har bidragit till att TRDP har kunnat köpa kor och bufflar. Dessa ger mjölk som projektet kan sälja och på så sätt få in pengar för att fortsätta driva sin utvecklingsverksamhet ute i byarna. Det har i förlängningen lett till att skolbarnen i byn numera får skolmat. Det mångåriga samarbetet har på senare år möjliggjort att TRDP kunnat utveckla metoder för ett ekologiskt hållbart jordbruk vilket de sprider till bönderna i området.