Att vara ledare

Funderar du på att bli ledare?

Kul! Du kommer lära för livet. Här får du veta lite om hur det är att vara ledare på Norrlandalägret och vad det kan ge dig.

Att vara ledare på Norrlandalägret


Vill du umgås med barn och vuxna under en sommarvecka på Gotland? Vill du skratta, sova i tält och lära känna barn i alla åldrar? Vill du utvecklas som ledare och förebild? Vill du få nya vänner och erfarenheter för livet? Då ska du ta chansen att vara byledare på Norrlandalägret.


Som byledare har du det övergripande ansvaret för barnen i någon av byarna (åldersindelade barngrupper) och finns med i de flesta aktiviteterna. Tillsammans med de andra byledarna har du ett övergripanade ansvar för barnen, att alla trivs och känner sig delaktiga och engageras i lägrets olika aktiviteter.


Som byledare är du delaktig i att både planera och leda aktiviteter. Vanliga aktiviteter är sport, bad, spår, lekar, dans och lägerbål. Du är också med och finns för barnen när det ska vakna, städa sina tält, äta och göra sig i ordning för kvällen. Efter att barnen somnat på kvällen deltar du i ledarsamling där den sista planeringen inför nästa dag färdigställs.


Du behöver samarbeta och ha en bra dialog med övriga byledare för att lägret att flyta på bra. Det handlar både om att tillsammans ta ansvaret för att varje barn kommer till sin rätt på lägret och att dela på ansvaret för att aktiviteter och övergångar mellan aktiviteter går smidigt. Utgångspunkten är alla hjälps åt och är närvarande. Målet för lägret är att alla barn ska trivas och får positiv lägervecka. Det innebär att du har en viktig roll att lära känna barnen i den by du är ledare i och se hur gruppen utvecklas.


Du är med och utvecklar lägret. I slutet av våren börjar vi planera och förbereda årets läger. Då tas övergripande plan för varje lägerdag fram och temat för årets läger bestäms. Dagen då lägret börjar samlas du och de andra ledarna redan på morgonen för att bygga upp lägret. Under hösten träffas vi en helg, umgås och utvärderar sommarens läger och kommer på nya idéer inför nästa år. Ledarsamlingarna syftar både till att utveckla lägret och att stärka gemenskapen i ledargruppen.


Din roll under en vanlig dag på lägret

 • Väckning. Du hjälper barnen att komma i ordning
 • Mat. Du sitter med barnen och äter. Bidrar till lugn och ro så att barnen inte glömmer att äta.
 • Diskning i havet. Du hjälper barnen att diska på ett säkert sätt
 • Aktivitet. Du är med och leder.
 • Samling inför aktivitet. Du kollar at alla barn med.  Du går tillsammans med barnen till aktivitet.
 • Vilotimme. Du är ofta på plats i byn.
 • Pauser för dig som ledare. Självklart behövs pauser, se till att du pratat med andra ledare om att du tar paus.
 • Ordning i lägret. Du hjälper barnen att ha koll på tälten och på lägerplatsen. Inget skräp och stängda tält.
 • Barn som behöver prata/längtar hem/är ledsna. Du finns där. Ta hjälp av andra ledare om det är svårt att veta vad som behövs.
 • Lägerbål. Är alla barn med, har de kvällskläder? Du hjälper dem.
 • Nattning. Du hjälper barnen så att alla kommer in i sina tält snabbt och att alla är tysta.
 • Ledarsamling efter nattning. Du är med och planerar dagen efter.