Strandbanken

Strandbanken

Varje år på lägret skänker barnen pengar till Strandbanken. På avslutningsdagen utmanas föräldrarna att göra detsamma. Pengarna går sedan till projekt som vi stöder. Två exempel på projekt som vi har stöttat de senaste åren är Koprojektet i Indien och ett projekt i Peru.


Du kan även ge ett bidrag till Strandbanken under året. Sätt in ditt belopp på plusgiro 186254-9 och ange Stranbanken på inbetalningen.