Kontakt

Kontakt


Har du frågor om lägret kan du kontakta lägercheferna Maja Brandström och Björn Rosvall. Detta gör du lättast via mail lagerchef@norrlandalagret.se


Vårdklockans unga är en del av riksorganisationen equmenia. equmenia är equmeniakyrkans barn- och ungdomsförbund. Mer information hittar du på www.equmeniakyrkan.se. Ordförande för ungdomsföreningen på Gotland är Per Ericsson, henne når du på PEricsson@tillotts.com och 0704-254513.


Vår församling på Gotland heter Vårdklockans kyrka och den hittar du på Adelsgatan 43 i Visby. Mer information finns på www.vardklockanskyrka.se. Vårdhavande pastor heter Tomas Boström och honom når du via mail tomas@vardklockanskyrka.se eller via mobil 0709 58 60 53.