Kontakt

Kontakt

 

Har du frågor om lägret kan du kontakta lägerchef Amanda Boström. Detta gör du lättast via mail amandabostrom@hotmail.com eller via mobiltelefon

073-673 56 46.

 

Vårdklockans unga är en del av riksorganisationen equmenia. equmenia är equmeniakyrkans barn- och ungdomsförbund. Mer information hittar du på www.equmeniakyrkan.se. Ordförande för ungdomsföreningen på Gotland är Maja Brandström, henne når du på majabrandstrom@hotmail.com och 0735-620297.

 

Vår församling på Gotland heter Vårdklockans kyrka och den hittar du på Adelsgatan 43 i Visby. Mer information finns på www.vardklockanskyrka.se. Vårdhavande pastor heter Tomas Boström och honom når du via mail tomas@vardklockanskyrka.se eller via mobil 0709 58 60 53.